Povijest poduzeća

AKT O RADNIM JEDINICAMA

Obrt Studio Računala je započeo svojim radom 26. lipnja 2012 u paušalnom obliku s jednim radnikom. Zahvaljujući ESF fondu i reformama danas 01.01.2021 ima ukupno 14 zaposlenih mada je trebalo biti puno više zaposlenih i proširenu obrtnicu sa novim djelatnostima tako da pokriva skoro svaki segment radnog odnosa. On isključivo služi za gospodarske djelatnosti dok udruga za sve ostalo. Zajedno se upotpunjuju i čine cjelinu. Udruga služi za volontiranje dok se u obrtu radi i dobiva naknada za rad.  Unatoč problemima u 2021. godini rastemo..

1.svibnja 2019 u stanu u ulici generala Blage Zadre 22  sa osnivačke skupštine na kojoj su sudjelovali građani i seljaci građani Ante i Ilija, te Vedran i Vedrana, ova obitelj čini četiri osnivača pionira.

Osnivači čine tijelo udruge zaduženo za upravljanje, oni su Ilija, Ante i Vedran. Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom dok nju čine svi redovni članovi Udruge. Studio Računala je započelo djelovati u ovom pravcu još davne 2012. godine. Iako su tada bili na snazi drukčiji porezni zakoni nego danas vlasnik obrta je naslijedio viziju i ideal ovakvog poduzetništva od  starijeg člana svoje uže obitelji, koju provodi dan danas zahvaljujući poreznim reformama koje iz godine u godinu donosi vlada R.H. Nadam se da će se do 2025. ostvariti provođenje povelje europske unije o temeljnim pravima koju smo prihvatili kao osnovni zakon nad svim zakonima 1.srpnja 2013 svojim punopravnim članstvom u EU i osnovati novu strategiju društvenog poduzetništva 2015-2020 jer ovom su zamazane oči europskoj komisiji koja se brine o provođenju pravila europske unije. Socijalni poduzetnik obrtnik se nigdje ne spominje u njoj kao ni mogućnost zapošljavanja ranjivih skupina u obrtu. Obrt Studio Računala je živi dokaz u radu obrta kao poduzeća za ranjive skupine. Neke Agencije koje se spominju u njoj zaista pomažu dok druge odmažu, a ima ih i koje su mrtvo slovo na papiru. Ako pročitate strategiju uvjerit čete se i sami!

AKT O RADNIM JEDINICAMA


Povelja Europske unije o temeljnim pravimaPTP (engl. Charter of Fundamental Rights of the European UnionCFR; fr. Charte des droits fondamentaux de l’Union européenneCDF) je akt Europske unije donijet u redovnom zakonodavnom postupku u svrhu svrhu jačanja “zaštite temeljnih prava u svjetlu promjena u društvu, društvenog napretka te znanstvenog i tehnološkog razvoja”.[1]

U njoj se deklarira da se Europska unija “temelji na nedjeljivim, univerzalnim vrijednostima ljudskog dostojanstva, slobode, jednakosti i solidarnosti … na načelima demokracije i vladavine prava. Ona pojedinca postavlja u središte svojeg djelovanja uspostavom građanstva Unije i stvaranjem područja slobode, sigurnosti i pravde”.

Odredbe Povelje obvezuju institucije, tijela, urede i agencije Unije, a odnose se na države članice samo kada provode pravo Unije (čl. 51.).

Povelja sadrži katalog temeljnih ljudskih prava i sloboda, koje su izložene u 50 članaka.

Povelja osobito propisuje da se državljane država članica Europske unije ne smije po bilo kojoj osnovi diskriminirati u drugim članicama EU.

izvor[1] integralni tekst Povelje Europske unije o temeljnim pravima, na službenim stranicama EU

ISPIS IZ REGISTRA UDRUGA 2021

Avada Gives You Freedom to Focus